Udruga invalida Donje Stubice

O udruzi

 

 

druga invalida Donja Stubica osnovana je 04.12. 1975. i okupljala je osobe s invaliditetom iz   područja kojeg je pokrivala bivša Općina Donja Stubica:  Donja Stubica, Oroslavje,  Gornja Stubica, Marija Bistrica, Stubičke Toplice, Kraljev Vrh i Jakovlje. Sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge, upravna tijela udruge su: Skupština, Predsjednik, Upravni odbor, Disciplinska komisija i Tajnik udruge. Od svibnja 2009. godine u udruzi je zaposlen jedan stručno - administrativni djelatnik koji se susufinancira  iz sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civlnog društva i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Cilj osnivanja udruge bio je pokušati evidentirati osobe s invaliditetom bez razlike na samu vrstu invaliditeta, a što je značilo da  svaka osoba s invaliditetom može biti član ove udruge. Dvadesetak entuzijasta s invaliditetom  započelo je rad i okupljanje članova udruge. Kroz udrugu  je evidentirano do danas 1419 članova, a danas udrugu saćinjava 450 stalnih članova.

 

 

 

 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije