Korisnici i lokalitet djelovanja

Udruga invalida Donja Stubica djeluje na području cijele Krapinsko zagorske županije a surađuje sa nizom sličnih udruga iz Republike Hrvatske.

Direktni korisnici su osobe s invaliditetom kao i njihove obitelji.

Posredno kao korisnik identificira se i lokalna i šira društvena zajednica koja je po prirodi stvari zainteresirana za dugoročno i stabilno riješene životnih uvjeta ove populacije.

 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije