Ciljevi

Cilj osnivanja udruge bio je pokušati evidentirati osobe s invaliditetom bez razlike na samu vrstu invaliditeta, a što je značilo da  svaka osoba s invaliditetom može biti član ove udruge. Dvadesetak entuzijasta s invaliditetom  započelo je rad i okupljanje članova udruge. Kroz udrugu je evidentirano do danas preko 1200 članova, a danas udrugu saćinjava 697 stalnih članova.

Temeljni ciljevi Udruge su da aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama  Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom uz postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednaćenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.
Poseban cilj Udruge je isticanje izričite obveze lokalne uprave i područne (regionalne)  samouprave za stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge.

 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije