Strateški plan

U namjeri da odgovori na ozbiljne zahtjeve svojih članova i šire društvene zajednice, udruga se susreće sa nizom problema koji se po prirodi stvari ne mogu rješavati bez pomoći drugih sudionika u lokalnoj i regionalnoj zajednici. U prvom redu radi se o populaciji koja je marginalizirana i koja se zbog svog zdravstvenog položaja teže integrira u zajednicu.

Udruga kroz svoje aktivnosti rješava goruća pitanja u sferi socijalne skrbi, za koja pitanja su inače nadležne lokalne i regionalne vlasti. Međutim udruga djeluje u uvjetima u kojima je bitno onemogućena efikasnost i kvaliteta usluge prema svojim članovima. Tu se prvenstveni misli na, neadekvatan i neprilagođen  prostor osobama s invaliditetom, upitnu dugoročnu financijsku stabilnost i nedostatak stručnog osoblja.

Ovim se strateškim planom traže odgovori na ta i druga pitanja koja su povezana sa artikulacijom specifičnih interesa ove populacije i načinima zadovoljavanja tih specifičnih potreba i to na način partnerske suradnje Udruge invalida Donja Stubica, lokalnog gospodarstva i lokalne i regionalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ciljevi i rezultati izrade plana

Ciljevi izrade plana su definiranje izjave o viziji i misiji, redefiniranje organizacijske strukture, dugoročna financijska održivost te strategijsko pozicioniranje udruge na području Krapinsko – zagorske županije i šire regije sa elementima strategije djelovanja za razdoblje od 2009. do 2013. godine. Strategijski plan pomoći će članovima udruge, upravljačkim strukturama udruge, profesionalnom osoblju udruge kao i partnerskim organizacijama i potencijalnim donatorima bolje razumjeti vrijednosti i misiju udruge. Strateški plan također predstavlja kvalitetan okvir za djelovanje koji će dodatno motivirati članove udruge i upravljačke strukture na ostvarenju zacrtanih ciljeva i vizije udruge.


SAŽETAK STRATEGIJSKOG PLANA


Izjava o viziji:

Udruga invalida Donja Stubica suvremeno je organizirana nevladina i neprofitna organizacija koja je u snažnom partnerstvu sa lokalnom i područnom samoupravom  prepoznatljiva po humanitarnom radu, kvalitetnim uslugama prema svojim članovima i njihovim obiteljima te koja unosi inovativni pristup u pružanju socijalnih usluga na području Krapinsko – zagorske županije.


Izjava o misiji:.

Udruga invalida Donja Stubica svojim djelovanjem doprinosi kvaliteti života invalidnih osoba i njihovih obitelji zadovoljavajući njihove specifične potrebe dajući na taj način snažan doprinos razvoju volonterstva u sferi humanitarne djelatnosti na području Krapinsko – zagorske županije. 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije